Table of Contents

Master Data Management System

Master Data Management System (MDMS) to aplikacja zapewniająca spójność danych podczas replikacji danych pomiędzy wieloma bazami Microsoft Dynamics 365 Business Central. Funkcje dostępne w MDMS umożliwiają użytkownikowi konfigurację zestawu danych w ramach bazy danych Dynamics 365 Business Central i ich replikację do innej bazy danych Dynamics 365 Business Central.

Dzięki funkcjom umożliwiającym replikację i zarządzanie danymi podstawowymi oraz zapewniającymi spójności danych, aplikacja MDMS wspiera firmy korzystające z Dynamics 365 Business Central w wielu oddziałach.

Przy konfiguracji MDMS definiuje się odbiorców, czyli firmy docelowe z bazami danych, do których będą replikowane dane. Istnieje możliwość skonfigurowania wielu odbiorców.

Struktura danych replikowanych jest konfigurowana jako zestawy danych.

Użytkownicy mogą korzystać z dowolnej liczby utworzonych zestawów danych i ustawić je tak, aby były replikowane do konkretnego odbiorcy za pomocą kartoteki replikacji. Replikację można ustawić jako Pełną lub Przyrostową. Podczas przetwarzania replikacji przyrostowej eksportowane są tylko dane zmienione lub dodane od ostatniej replikacji.

Aplikacja jest szczególnie przydatna, gdy firma chce tworzyć i utrzymywać ustandaryzowane kartoteki Dynamics 365 Business Central (np. zapasy, BOM-y, kartoteki dostawców) w jednej głównej firmie/centrali - określanej nazwą "firma główna", a następnie synchronizować kartoteki i dane ze swoimi spółkami zależnymi (firmami "odbiorcami").

Aplikacja MDMS korzysta z usługi sieci Web SOAP jako warstwy transportu danych.

Często zadawane pytania

FAQ

Słownik

MDMS: Master Data Management System.

Firma główna: Firma, w której przechowywane są wszystkie dane uznawane za globalne.

Firma odbiorcy: Firma, do której są wysyłane dane.

Uwaga

Aplikacja Master Data Management System dla Microsoft Dynamics 365 Business Central® to aplikacja dostępna w obu modelach licencjonowania: chmurowym (online, SaaS) oraz on-premises (licencja wieczysta oraz subskrypcja). Od wydania Business Central 2019 release wave 2, aplikacja Master Data Management System jest oferowana jako jedno rozwiązanie zarówno dla wersji online i on-premises Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Procesy biznesowe

Firma główna

Firma odbiorcy

Przewodnik po procesach podstawowych

Administracja i instalacja

Polityka cyklu życia produktów

Business Central - aplikacja bazowa

MDMS bazuje na technologii i funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central. Business Central jako wiodący system ERP wspomaga zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami na całym świecie, umożliwiając automatyzację i usprawnianie procesów biznesowych w różnych obszarach działalności.

Porada

Dokumentacja dotycząca aplikacji bazowej Business Central została opublikowana na stronie Microsoft Docs.

Wprowadzenie do MDMS

Aby rozpocząć pracę z Dynamics 365 Business Central i MDMS, skontaktuj się z IT.integro pod adresem appsales@it.integro.pl.

Zobacz też

Master Data Management System w witrynie AppSource

Master Data Management System jako część rozwiązania Global Integration Apps autorstwa IT.integro

Inne aplikacje w ofercie IT.integro

Dokumentacja aplikacji bazowej Business Central

Zasady dotyczące dokumentacji produktów