Table of Contents

Tworzenie budżetów kosztów

Budżetowanie w rachunku kosztów jest podobne do budżetowania w księdze głównej. Budżet kosztów tworzy się na podstawie typów kosztu, podobnie jak budżet księgi głównej tworzy się w oparciu o konta księgi głównej.

Budżet kosztów jest tworzony dla określonego okresu, na przykład roku finansowego. Użytkownik może utworzyć dowolną liczbę budżetów kosztów. Budżet kosztów można utworzyć ręcznie. Można również zaimportować lub skopiować istniejący już budżet pełniący rolę podstawy. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie budżetów K/G.

Budżety kosztów można utworzyć i przeanalizować na poniżej wymienionych stronach. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., aby znaleźć stronę, a następnie przeczytać etykietkę narzędzia dla każdej strony.

Aby: Zobacz
Przenieść budżety z księgi głównej. Zadanie wsadowe Kopiuj budżet K/G do rachunku kosztów
Skopiować budżety kosztów. Zadanie wsadowe Kopiuj budżet kosztów
Alokować budżety. Strona Alokacja kosztu
Przeglądać rejestry budżetu kosztów oraz zapisów budżetu kosztów. Strona Rejestry budżetu kosztów
Drukować porównanie budżetu kosztów za pomocą różnych raportów. Raport Saldo/Budżet rachunku kosztów

Raport Wyciąg/budżet rachunku kosztów

Raport Budżet kosztów według centrum kosztów

Raport Budżet kosztów według obiektu kosztów

Zobacz też

Księgowanie kosztów
Tworzenie budżetu K/G
Terminologia w rachunku kosztów
Definiowanie i alokowanie kosztów
Praca z Business Central