Table of Contents

Electronic Banking

Rozwiązanie Electronic Banking dla Dynamics 365 Business Central zapewnia użytkownikom systemu Dynamics 365 Business Central:

  • możliwość korzystania z wielu rozszerzeń funkcjonalnych dodanych do standardowej aplikacji Dynamics 365 Business Central,
  • interfejsy umożliwiające obsługę wymiany danych z różnymi bankami w wielu krajach,
  • integrację z lokalną funkcjonalnością danego kraju dla systemu Dynamics 365 Business Central,
  • obsługę lokalnych wymagań w zakresie bankowości elektronicznej.

Udogodnienia zawarte w rozwiązaniu Electronic Banking są dostępne w ramach komplementarnych aplikacji, w tym:

Wymiana danych pomiędzy aplikacjami Electronic Banking a bankami może być oparta o wymianę plikową oraz bezpośrednią komunikację.

Poznaj koncepcję rozwiązania Electronic Banking

[

Funkcjonalność dla firm

Administracja i instalacja

Rozpocznij pracę z Electronic Banking

Aby wstępnie zapoznać się z rozwiązaniem, pobierz bezpłatną aplikację Electronic Banking Base App z platformy AppSource ze strony produktu.

Aby dowiedzieć się więcej o lokalnej funkcjonalności i interfejsach dla banków w danym kraju, skontaktuj się z IT.integro pod adresem appsales@it.integro.pl lub partnerem Dynamics 365 Business Central Twojej firmy.

Polityka cyklu życia produktów

Business Central - aplikacja bazowa

Rozwiązanie Electronic Banking bazuje na technologii i funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central. Business Central jako wiodący system ERP wspomaga zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami na całym świecie, umożliwiając automatyzację i usprawnianie procesów biznesowych w różnych obszarach działalności.

Porada

Dokumentacja dotycząca aplikacji bazowej Business Central jest dostępna na stronie IT.integro Docs.

Zobacz też

Bezpłatna aplikacja Electronic Banking Base App dostępna na stronie produktu w AppSource

Lokalna funkcjonalność bankowości elektronicznej i interfejsy dla banków w różnych krajach

Aplikacje Electronic Banking Extension dla różnych krajów na platformie handlowej Microsoft AppSource marketplace

Zasady dotyczące dokumentacji produktów

Kontakt z IT.integro - appsales@it.integro.pl