Table of Contents

Funkcjonalność lokalna w Dynamics 365 Business Central

Business Central jest produktem przygotowywanym w oparciu o zintegrowaną strategię realizowaną przez Microsoft i partnerów, której celem jest dostarczenie wszechstronnej aplikacji obsługującej wymagania biznesowe specyficzne dla poszczególnych krajów.

Funkcjonalność lokalna dla Polski

Funkcjonalność lokalna dla Polski została przygotowana przez partnera Microsoft - IT.integro w ramach aplikacji Polish Localization.

Aplikacja Polish Localization zapewnia zgodność z aktualnymi polskimi przepisami.

Szczegółowe informacje o aplikacji zamieszczono na stronie dokumentacji Polish Localization.

Uwaga

Aplikacja Polish Localization jest dostępna na stronie oferty AppSource.

Informacje o innych aplikacjach IT.integro, które zapewniają wszechstronną obsługę procesów biznesowych w firmach działających w Polsce zamieszczono:

Porada

Więcej informacji na temat Polish Localization i funkcjonalności lokalnej Business Central dla Polski można uzyskać, kontaktując się z IT.integro pod adresem mdvapp@it.integro.pl.

Pozostałe kraje

W tej sekcji zamieszczono opisy lokalnych funkcjonalności, które dostarcza Microsoft. Szczegółowe informacje na temat lokalnych funkcjonalności dla poszczególnych krajów/regionów można znaleźć, wybierając powiązany odnośnik:

Region Kraj Więcej informacji
Europa
Austria Funkcjonalność lokalna dla Austrii
Belgia Funkcjonalność lokalna dla Belgii
Czechy Funkcjonalność lokalna dla Czech
Dania Funkcjonalność lokalna dla Danii
Niemcy Funkcjonalność lokalna dla Niemiec
Finlandia Funkcjonalność lokalna dla Finlandii
Francja Funkcjonalność lokalna dla Francji
Islandia Funkcjonalność lokalna dla Islandii
Włochy Funkcjonalność lokalna dla Włoch
Holandia Funkcjonalność lokalna dla Holandii
Norwegia Funkcjonalność lokalna dla Norwegii
Hiszpania Funkcjonalność lokalna dla Hiszpanii
Szwecja Funkcjonalność lokalna dla Szwecji
Szwajcaria Funkcjonalność lokalna dla Szwajcarii
Wielka Brytania Funkcjonalność lokalna dla Wielkiej Brytanii
Ameryka Północna
Kanada Funkcjonalność lokalna dla Kanady
Meksyk Funkcjonalność lokalna dla Meksyku
Stany Zjednoczone Funkcjonalność lokalna dla Stanów Zjednoczonych
Azja i Pacyfik
Australia Funkcjonalność lokalna dla Australii
Indie Funkcjonalność lokalna dla Indii
Nowa Zelandia Funkcjonalność lokalna dla Nowej Zelandii

Obsługiwane rynki

Listę aktualnie obsługiwanych rynków zamieszczono w artykule Dostępność krajowa/regionalna i wspierane tłumaczenia.

Business Central jest także oferowana na innych rynkach, gdzie dostępne są aplikacje lokalizacyjne. Jeśli wersja lokalna aplikacji dla kraju/regionu użytkownika została opracowana przez partnera Microsoft, jest udostępniana poprzez AppSource.

Zobacz też

Przygotowywanie do prowadzenia działalności
Zgodność
Dostępność krajowa/regionalna i wspierane tłumaczenia
Międzynarodowa dostępność Microsoft Dynamics 365
Projektowanie lokalnej wersji rozwiązania