Table of Contents

Korygowanie lub anulowanie faktur sprzedaży

Zaksięgowana faktura sprzedaży może być korygowana lub anulowana, pod warunkiem, że nie została w pełni wydana. Funkcja ta jest przydatna w sytuacji, gdy użytkownik popełnił błąd lub gdy nabywca zgłasza konieczność wprowadzenia zmiany przed ukończeniem wydania. We wszystkich poprawnych scenariuszach zaleca się bezpośrednie utworzenie faktury korygującej sprzedaży. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Aby utworzyć fakturę korygującą sprzedaży na podstawie zaksięgowanej faktury sprzedaży.

Uwaga

Po częściowym lub całkowitym opłaceniu zaksięgowanej faktury sprzedaży, jej skorygowanie lub anulowanie bezpośrednio z poziomu dokumentu nie jest możliwe. Zamiast tego, należy ręcznie utworzyć fakturę korygującą sprzedaży, aby unieważnić sprzedaż i zwrócić koszty nabywcy, opcjonalnie przy użyciu zamówienia zwrotu sprzedaży. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Przetwarzanie zwrotów lub anulowań sprzedaży.

Różnica między anulowaniem i korygowaniem nieopłaconej lub niewydanej zaksięgowanej faktury sprzedaży została opisana w poniższej tabelce.

Akcja Opis
Anulowanie Zaksięgowana faktura sprzedaży zostaje anulowana. Faktura korygująca sprzedaży zostanie utworzona automatycznie w celu korekty, a następnie zaksięgowana w celu unieważnienia pierwotnej zaksięgowanej faktury sprzedaży. W oryginalnej zaksięgowanej fakturze sprzedaży, pola wyboru Anulowane i Zapłacone są zaznaczone.
Koryguj Zaksięgowana faktura sprzedaży zostaje anulowana. Utworzona zostanie nowa faktura sprzedaży, zawierająca te same informacje, chyba że zaksięgowane zamówienie sprzedaży zostało zaksięgowane z poziomu zamówienia sprzedaży. W takim przypadku zaleca się anulowanie zaksięgowanej faktury sprzedaży, a następnie wprowadzenie korekty i kontynuowanie procesu sprzedaży w oryginalnym zamówieniu sprzedaży.

Nowo utworzonej fakturze sprzedaży przypisuje się inny numer niż pierwotnej fakturze. Faktura korygująca sprzedaży zostanie utworzona automatycznie w celu korekty, a następnie zaksięgowana w celu unieważnienia pierwotnej zaksięgowanej faktury sprzedaży. W oryginalnej zaksięgowanej fakturze sprzedaży, pola wyboru Anulowane i Zapłacone są zaznaczone.

W trakcie korygowania lub anulowania zaksięgowanej faktury sprzedaży, fakturę korygującą sprzedaży rozlicza się ze wszystkimi zapisami księgi głównej i księgi zapasów, które utworzono podczas księgowania pierwotnej faktury sprzedaży. Działanie to spowoduje wycofanie zaksięgowanej faktury sprzedaży z ksiąg finansowych i zapisanie zaksięgowanej faktury korygującej sprzedaży w dzienniku inspekcji.

Porada

Jeśli zaksięgowano fakturę zaliczkową dla faktury sprzedaży, którą następnie skorygowano lub anulowano, należy również skorygować lub anulować zaliczkę. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Korygowanie zaliczek.

Aby anulować zaksięgowaną fakturę sprzedaży

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zaksięgowane faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Zaznacza zaksięgowaną fakturę sprzedaży, która ma zostać anulowana.

  Uwaga

  Jeśli pole wyboru Anulowane jest zaznaczone, anulowanie zaksięgowanej faktury sprzedaży nie jest możliwe, ponieważ faktura została już wcześniej anulowana lub skorygowana.

 3. Na stronie Zaksięgowana faktura sprzedaży wybierz akcję Anuluj.

  Faktura korygująca sprzedaży zostanie utworzona automatycznie, a następnie zaksięgowana w celu unieważnienia pierwotnej zaksięgowanej faktury sprzedaży. Dla pola Anulowane w pierwotnej zaksięgowanej fakturze sprzedaży zostaje wybrana opcja Tak.

 4. Wybierz akcję Pokaż fakturę korygującą, aby wyświetlić zaksięgowaną fakturę korygującą sprzedaży, która unieważnia pierwotną zaksięgowaną fakturę sprzedaży.

Księgowanie faktury częściowej również jest wspierane

Jeśli anulowanie dotyczy księgowania częściowej faktury, źródłowy wiersz zamówienia zakupu zostanie aktualizowany, aby uwzględniał anulowaną ilość zafakturowaną. Pola Ilość do fakturowania oraz Ilość zafakturowana, w powiązanym wierszu zamówienia zakupu, zostają zresetowane do wartości sprzed częściowego księgowania.

Aby skorygować zaksięgowaną fakturę sprzedaży

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zaksięgowane faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Zaznacz zaksięgowaną fakturę sprzedaży, która ma zostać skorygowana.

  Uwaga

  Jeśli pole wyboru Anulowane jest zaznaczone, skorygowanie zaksięgowanej faktury sprzedaży nie jest możliwe, ponieważ faktura została już wcześniej anulowana lub skorygowana.

 3. Na stronie Zaksięgowana faktura sprzedaży wybierz akcję Koryguj.

  Uwaga

  Jeśli faktura sprzedaży została zaksięgowana w zamówieniu sprzedaży zaleca się anulowanie faktury sprzedaży, a następnie przetworzenie korekty w oryginalnym zamówieniu sprzedaży. Jeśli oryginalne zamówienie sprzedaży zostało usunięte, na przykład gdy zostało w pełni wydane, można utworzyć nowe zamówienie sprzedaży za pomocą akcji Kopiuj dokument. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Aby utworzyć fakturę korygującą sprzedaży poprzez skopiowanie zaksięgowanej faktury sprzedaży.

 4. Zostanie utworzona nowa faktura sprzedaży z tą samą informacją, w której można wprowadzić korektę. Dla pola Anulowane w pierwotnej zaksięgowanej fakturze sprzedaży zostaje wybrana opcja Tak.

  Faktura korygująca sprzedaży zostanie utworzona automatycznie, a następnie zaksięgowana w celu unieważnienia pierwotnej zaksięgowanej faktury sprzedaży.

 5. Wybierz akcję Pokaż fakturę korygującą, aby wyświetlić zaksięgowaną fakturę korygującą sprzedaży, która unieważnia pierwotną zaksięgowaną fakturę sprzedaży.

Zobacz też

Sprzedaż
Konfigurowanie sprzedaży
Wysyłanie dokumentów pocztą e-mail
Praca z Business Central