Table of Contents

Konfigurowanie sprzedaży

Przed rozpoczęciem zarządzania procesami sprzedaży należy skonfigurować reguły i wartości definiujące zasady sprzedaży firmy.

Konieczne jest też wprowadzenie ogólnych ustawień, takich jak wymagane dokumenty sprzedaży i sposoby księgowania wartości. Ustawienia te wprowadza się zazwyczaj podczas wstępnego wdrożenia systemu.

Oddzielna seria zadań dotyczy rejestrowania nowych nabywców oraz umów na rabaty i ceny specjalne zawierane z nabywcą.

Ustawienia finansów, na przykład metody płatności i waluty, zostały omówione w sekcji Ustawienia finansów. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie finansów.

Aby Zobacz
Utworzyć kartotekę dla każdego nabywcy, któremu sprzedajemy zapasy. Rejestrowanie nowych nabywców
Włączyć płatności nabywców przez usługę PayPal poprzez wybranie logo PayPal w dokumentach sprzedaży. Włączanie płatności nabywców przez usługę PayPal
Wprowadzać rabaty i ceny specjalne przyznawane nabywcom, w zależności od zapasu, ilości i/lub daty. Rejestrowanie cen sprzedaży, rabatów i umów płatności
Konfigurować sprzedawców, aby umożliwić przypisywanie ich do kontaktów nabywców oraz mierzyć skuteczność ich działań sprzedażowych poprzez obliczanie prowizji i premii Definiowanie sprzedawców
Określać, w jaki sposób dokumenty sprzedaży mają być domyślnie wysyłane nabywcy po wybraniu akcji Zaksięguj i wyślij. Konfigurowanie profili wysyłania dokumentów
Konfigurować ustawienia poczty e-mail i rejestrować informacje, które uwzględnia się w wysyłanych dokumentach sprzedaży. Wysyłanie dokumentów pocztą e-mail.
Używać usługi sieci Web UE do weryfikacji numeru VAT nabywcy. Weryfikacja numerów VAT
Definiować warunki dostawy (incoterms) oferowane nabywcom lub przed dostawców. Konfigurowanie metod dostaw
Wprowadzać informacje o spedytorach, z których usług korzysta firma, oraz dołączać łącze do usługi śledzenia. Konfigurowanie spedytorów
Określić domyślne raporty, które mają być używane w różnych typów dokumentów. Wybór raportów w Business Central

Zobacz powiązane szkolenie na platformie Microsoft Learn

Zobacz też

Sprzedaż
Praca z Business Central