Table of Contents

Funkcjonalność dla firm

Dzięki Polish Localization, funkcjonalność Dynamics 365 Business Central została wzbogacona o wiele rozszerzeń, które umożliwiają firmom w Polsce pracę i realizację procesów zgodnie z polskimi wymaganiami prawnymi. W tym artykule zamieszczono opis funkcjonalności wykorzystywanych poszczególnych obszarach działalności oraz zamieszczono instrukcje obsługi dodanych funkcjonalności.

Aby Zobacz
Dodać opisy księgowanych transakcji, rejestrować i korygować kursy wymiany walut, pobierać kursy NBP oraz dodać informacje o programie księgowym na wydrukach Obsługa księgi głównej
Zdefiniować ustawienia daty obowiązku VAT i księgowania VAT, zarządzać arkuszami rozliczenia VAT, zapisami VAT oraz odwrotnym obciążeniem a także sprawdzać status podatników VAT Obsługa podatku VAT
Przygotować wydruki faktury i faktury korygującej sprzedaży, korzystać z kreatora faktury korygującej, przygotować potwierdzenia sald nabywców/dostawców i sprawdzać dane kontrahentów w Bazie Internetowej REGON Obsługa należności i zobowiązań
Dowiedzieć się, jak przygotować roczny plan amortyzacji Obsługa środków trwałych
Zapoznać się z zasadami tworzenia raportów na potrzeby Intrastat i inwentaryzacji Obsługa zapasów
Przygotować analizy i raporty wymagane polskimi przepisami prawa Analizy i raporty
Zdefiniować ustawienia umożliwiające generowanie jednolitych plików kontrolnych i obsługę ich eksportu Jednolity plik kontrolny
Stosować mechanizm podzielonej płatności w przypadku transakcji sprzedaży i zakupu Podzielona płatność
Wystawiać i księgować faktury zgodne ze strukturą logiczną KSeF, wysyłać oraz pobierać faktury do/z KSeF Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur
Ważne

Informacje dotyczące nowych funkcjonalności w Polish Localization zamieszczono w artykule Plany rozwoju aplikacji.

Zobacz też

Dokumentacja Polish Localization w języku angielskim

Instalacja i rejestracja aplikacji

Wsparcie aplikacji - skontaktuj się z nami

Polish Localization na stronie IT.integro.pl

Polish Localization na App Source

Plany rozwoju aplikacji